Tự Điển Chữ Nôm - 𡦂喃詞典

Tự Điển Chữ Nôm này do congdongviet.net tạo có tổng cộng 5,188 từ Nôm-Việt và 1,567 ảnh hướng dẫn viết chữ Hán; với những giải nghĩa đi kèm chi tiết và dễ hiểu, gồm những tính năng cơ bản sau:

  • Có thể tìm kiếm dễ dàng
  • Hỗ trợ xem trên mobile
  • Tra cứu rất nhanh
  • Dò từ theo ký tự alphabet
  • Công cụ tìm kiếm nhanh
  • Hiển thị song ngữ
  • Ảnh minh họa cách viết
  • Hiển thị chữ thư pháp